Functiefamilie: Verkoop

Er zijn negen functieniveaus. Deze corresponderen met de schalen A tot en met I. Het functieniveau van de medewerker is afhankelijk van de zwaarte van de functie. In principe geldt: hoe zwaarder de functie, hoe hoger het niveau. Kies hieronder de juiste functiefamilie en bekijk per niveau wat de eisen zijn die daarbij horen.

Beschikbare schalen: E - F - G


Mogelijke activiteiten:

 • Verzorgen van de output van systemen
  Adviseren en instrueren inzake hard- en software gebruik
  Bieden van directe ondersteuning. Vervullen van helpdesk werkzaamheden
  Oplossen van (kleine) storingen en zo nodig de leveranciers inschakelen voor ondersteuning
  Inventariseren opleidingsvragen en doen van suggesties dienaangaande
  Zorgdragen voor het opleiden van gebruikers in de hantering van de toegepaste software
  Geven van instructies aan gebruikers
  Zorgdragen voor het netwerkbeheer (fysiek en systeemtechnisch)
 • Zorgdragen voor de dagelijkse back-up
  Schoon houden van bestanden
  Archiveren van documentatie
  Uitvoeren van beveiligingsmaatregelen. Toekennen van passwords
  Analyseren en adviseren over aanpassingen en uitbreiding van de systemen
  Bestellen van bepaalde benodigdheden en zorgen voor de distributie
  Zo nodig begeleiden van automatiseringsprojecten


Ook wel bekend onder de volgende functiebenamingen:

 • Hoofd Automatisering
  Systeembeheerder
  Bestandsbeheerder
  Medewerker Helpdesk
  Medewerker Winkelautomatisering
  Assistent automatisering
 • Netwerkbeheerder
  Programmeur
  Applicatieprogrammeur
  Systeemanalist
  Operator


terug naar overzicht van functiefamilies

Start hier de functiewijzer. Beantwoord enkele vragen over de functie en ontvang een advies voor het bijbehorende functieniveau.

start de check ►