Functiefamilie: Verkoop

Er zijn negen functieniveaus. Deze corresponderen met de schalen A tot en met I. Het functieniveau van de medewerker is afhankelijk van de zwaarte van de functie. In principe geldt: hoe zwaarder de functie, hoe hoger het niveau. Kies hieronder de juiste functiefamilie en bekijk per niveau wat de eisen zijn die daarbij horen.

Beschikbare schalen: D - E - F


Mogelijke activiteiten:

 • Contacten onderhouden met uitzendbureaus
 • arbeidsbureaus
 • ARBO-diensten
  Opstellen en bewaken uitvoering van personeelsreglementen
  Voorstellen voor en controle op ARBO-beleid
  Functiewaarderings- en beoordelingsprojecten
  Voorstellen en uitvoeren beloningsbeleid
  Uitvoeren beloningsbeleid
  Opstellen personeelsbegroting
  Opstellen sociaal jaarverslag
  Adviseren en ondersteunen ten aanzien van de kwalitatieve en kwantitatieve personeelsbezetting
 • Uitvoeren secretariële werkzaamheden ten behoeve van de Personeelsafdeling
  Muteren personeelsgegevens
  Ziek- en hersteldmeldingen registratie
  Uitleg geven over CAO en bedrijfsregelingen
  Voorstellen tot arbeidsvoorwaardenbeleid
  Opleidingsinventarisatie
 • opleidingsbeleid en opleidingsorganisatie
  Werving en selectie
  Personeelszorg
  Organisatie jubilea en festiviteiten
  OR-bijeenkomsten bijwonen
  Budgetbeheer


Ook wel bekend onder de volgende functiebenamingen:

 • Hoofd Personeelszaken
  ARBO-Coördinator
  Opleidingsfunctionaris
  Opleidingscoördinator
 • Medewerker Personeelszaken
  Aankomend Personeelsfunctionaris
  Personeelsfunctionaris
  Personeelschef


terug naar overzicht van functiefamilies

Start hier de functiewijzer. Beantwoord enkele vragen over de functie en ontvang een advies voor het bijbehorende functieniveau.

start de check ►